ATL: Ny version av Marknadsnoteringar

Översiktsvyn över priser på produkter inom jordbruk och skogsbruket. För ATL:s läsare som arbetar inom de gröna näringarna är det här lika viktigt som börskurserna för Dagens Industri.

På LRF Media har vi under hösten 2016 lanserat den tredje versionen av ATL:s nya Marknadsnoteringar.

Nu kan man följa prisutvecklingen på ett antal jord- och skogsbruksråvaror även omräknat till svenska kronor.

Redan i juni 2016 lanserade vi den första versionen av nya Marknadsnoteringarna – då med dagliga uppdateringar av till exempel spannmål, kött, mejeriprodukter och skogsråvaror.

Men råvarubörsen i Chicago noterar vete i enheten cents per bushel. Och sojabönor i dollar per short ton. Och så vidare. Vilket kan vara svårt att relatera till för en svensk läsare.

Exempel: Vete termin för leverans i maj 2017 (CME råvarubörs Chicago)

Från och med tredje versionen kan du välja om du vill se vetenoteringarna på Chicago-börsen i svenska kronor per ton eller i originalenheten cents per bushel.

En bushel är för övrigt ett rymdmått. Så en bushel vete har en annan vikt än en bushel havre. Vilket gjorde programmeringen av tjänsten en aning komplicerad.

Många europeiska noteringar sätts i euro per ton. Nu är även dessa möjliga att få se i svenska kronor per ton.

Exempel: Potatis termin för leverans i maj 2017 (EEX råvarubörs Leipzig)

Tjänsten har också helt sensationellt bra grafer, där man genom att dra i tidslinjens reglage kan välja vilken period man vill se.

Projektet innebar att samla ihop flöden från en mängd olika källor. Vi slöt avtal med råvarumarknader i Tyskland och Frankrike, och använde vissa api-er där vi smidigt kunde hämta fri data. Dessutom finns en manuell del där ATL:s redaktörer matar in data från källor som inte är tillgängliga på annat sätt.

Jag var projektledare för omgörningen av ATL.nu under våren 2016, och ledde även i vidareutvecklingen av  Marknadsnoteringarna. Esatto stod för utvecklingen, integrationerna mot olika källor och implementationer av grafer.

Tjänsten byggdes för ATL men på ett flexibelt sätt så den sedan kunde användas även av Land Lantbruk men då med annat färgtema.

Tydliga grafer över hur priserna på viktiga jordbruksvaror utvecklas.