Skrämmande tidslinje över corona-virusets snabba utbredning

Italienska Repubblica.it har publicerat en skrämmande tidslinje över hur corona-viruset spridit sig över världen.

Med hjälp av ett dragreglage kan du själv se hur det började i Kina i januari och på mindre än två månader lamslagit stora delar av planeten. Du hittar tidslinjen här.

Corona-virusets utbredning i världen den 1 mars.
23 dagar senare ser utbredningen ut så här, med över 600 döda på en dag i Italien och 400 döda på en dag i Spanien.

Siffrorna över hur snabbt antalet fall ökar är också fruktansvärda:

  • Det tog 67 dagar från det första rapporterade fallet till att nå 100.000 fall.
  • Det tog 11 dagar att nå ytterligare 100.000 fall.
  • Och bara 4 dagar för att ytterligare 100.000 skulle rapporteras sjuka.
  • Och bara 7 dagar för att antalet fall skulle fördubblas från 300.000 (21 mars) till 600.000 (28 mars).